Činnosť firmy

Kontakt

MaP plus, s.r.o.
Hlavná 74
951 75  Beladice

IČO: 36555533
DIČ: 2020146810
IČ DPH: SK2020146810
IBAN: SK 76 0200 0000 0017 6060 7555
SWIFT: SUBASKBX
Zapísaná: OR Okr. súdu Nitra,
oddiel Sro, Vložka číslo: 14240/N
Milan Pupák
(konateľ)
+421 905 879 101, pupak@mp-plus.sk

Ing. Monika Gastgébová
(manažér kvality a riadenia)
+421 905 716 966, gastgebova@mp-plus.sk

Menu