Činnosť firmy

Typ Agro II – montáž steny

Stenové vetranie – montáž steny

Vhodné vetranie zaisťuje požadovanú výmenu vzduchu vo vnútri skladov poľnohospodárskych plodín a potrebnú dodávku čerstvého vzduchu. V dôsledku vetrania dochádza vždy k tepelným stratám alebo k akumulácii tepla, preto musí byť jeho intenzita navrhnutá v závislosti na rôznych klimatických vplyvoch, aby sa zabezpečilo správne skladovanie poľnohospodárskych plodín.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí montáž steny pre vetranie na základe vopred navrhnutých a odsúhlasených požiadaviek.
agro-2-montaz-steny

Menu