Činnosť firmy

Hlavná charakteristika

Rôznorodé palety, rošty slúžia ako „prepravný prostriedok“ s ložnou a opornou podlahou pre vidlicovú manipuláciu, ktoré sú prispôsobené na stohovanie. Umožňujú lepšie využitie ložného, skladového priestoru a zvyšujú bezpečnosť pri manipulácii s tovarom.

  • všestranný baliaci materiál, ktorý chráni produkt pred vonkajšími vplyvmi,
  • vhodné na skladovanie, prepravu výrobkov, polotovarov,
  • určené na jednorazové a opakované použitie,
  • ošetrené podľa normy ISPM 15 (znak IPPC),
  • vysoká životnosť.
Menu